Ekstrapiramidne bolesti i kognitivni poremećaji

VODITELJ

prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med.

TEČAJEVI

Alzheimerova bolest

Alzheimerova bolest

 29 min

 E-tečaj je bodovan od strane HLK i nosi 3 boda

 prof. dr. sc. Nataša Klepac, prim. dr. med


KRENI
Neurofarmakologija parkinsonove bolesti

Neurofarmakologija parkinsonove bolesti

 23 min

 E-tečaj je bodovan od strane HLK i nosi 3 boda

 doc. dr. sc. Ivana Jurjević, dr. med.


KRENI
Ne-oralne metode liječenja parkinsonove bolesti: LCIG

Ne-oralne metode liječenja parkinsonove bolesti: LCIG

 26 min

 E-tečaj je bodovan od strane HLK i nosi 3 boda

 prof. dr. sc. Srđana Telarović, dr. med.


KRENI
Apomorfin u  liječenju parkinsonove bolesti

Apomorfin u liječenju parkinsonove bolesti

 43 min

 E-tečaj je bodovan od strane HLK i nosi 3 boda

 prim. dr. sc. Helena Šarac, dr. med.


KRENI
Parkinson plus sindromi

Parkinson plus sindromi

 32 min

 E-tečaj je bodovan od strane HLK i nosi 3 boda

 prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med.


KRENI