Epilepsije

VODITELJ

Izv. prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, prim. dr. med. specijalist neurolog, uži specijalist epileptolog

Klinika za neurologiju KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica Odjela za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti

Voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju, Affiliated Partner of the ERN EpiCARE

Epilepsija je bolest mozga koju karakteriziraju trajna sklonost nastanku epileptičnih napada te neurobiološke, kognitivne, psihološke i socijalne posljedice recidiva napada. To je ujedno jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti koja pogađa 1% populacije i od koje u Hrvatskoj boluje oko 40 000 osoba, a karakterizirana je specifičnom i raznolikom etiologijom koja je sastavni dio aktualne klasifikacije Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije. Epilepsija nije jedinstvena bolest, čak ni pojedinačni sindrom, već obuhvaća širok spektar kliničkih simptoma - epileptičnih napada, što se može očitovati u osjetnoj, motoričkoj, doživljajnoj ili autonomno-vegetativnoj sferi, često uz gubitak ili poremećaj svijesti, odnosno svjesnosti. Ova bolest i danas predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem, posebno kod specifičnih skupina bolesnika kao što su trudnice i osobe starije životne dobi.  To je također bolest koja velikim dijelom pogađa djecu i osobe mlađe životne dobi, koji uz pravovremeno dijagnosticiranje i liječenje mogu ostvariti zadovoljavajuću kvalitetu života u svim njegovim aspektima.  Zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularno-genetskih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, danas svjedočimo da se ta bolest kod više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, a kod bolesnika refrakternih na medikamente, neurokirurškim metodama liječenja, gdje je osobito važan individualizirani i multidisciplinarni pristup liječenju Potonje uključuje neurologe-epileptologe, neuropedijatre, neonatologe, neuroradiologe, neurokirurge, specijaliste nuklearne medicine, anesteziologe, ginekologe, psihologe, psihijatre, kardiologe, specijaliste laboratorijske medicine, specijaliste medicinske biokemije, specijaliste analitičke toksikologije, genetičare, traumatologe, neuropatologe,  oftalmologe, liječnike obiteljske medicine, medicinske sestre educirane za skrb o bolesnicima s epilepsijom, neurofiziološke tehničare, biomedicinske inženjere, fizioterapeute, logopede, socijalne radnike, nutricioniste, te ostale stručnjake ovisno o kazuistici.

TEČAJEVI

Epilepsije

Epilepsije

 150 min

 E-tečaj je bodovan od strane HLK i nosi 4 boda

 Doc. prim. dr. sc. Stjepan Jurić, dr. med., Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, prim. dr. med., Doc. dr. sc. prim. Davor Sporiš, prof. v.š. neurolog, epileptolog, dr. sc. Iris Zavoreo, izv. prof., spec. neurolog, epileptolog, Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Ana Sruk, dr. med., Mr. sc. Vjera Matković Ferreri


KRENI