IMPRESSUM

Čuvari mozga

Edukacijska platforma za neurologiju i neuroznanost

VLASNIK EDUKACIJSKE PLATFORME:

Agentius d.o.o.

www.agentius.hr

Podbrežje XIII. 22

10 000 Zagreb

ODGOVORNI UREDNIK:

Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med.

Stručni sadržaj priprema i uređuje Uređivački odbor “Čuvara mozga”

ČLANOVI UREĐIVAČKOG ODBORA:

Dr. Josip Ljevak

Prof. dr. sc. Fran Borovečki

Prof. dr. sc. Mario Habek

Dr. Ivan Perić

U suradnji s HLZHrvatskim neurološkim društvom

Zaštita privatnosti

Uvjeti korištenja

IZRADA PROJEKTA I VIZUALNO OBLIKOVANJE:

Agentius d.o.o.

www.agentius.hr

Podbrežje XIII. 22

10 000 Zagreb

2020 Agentius d.o.o. uz podršku Hrvatskog neurloškog društva - Hrvatskog liječničkog zbora